กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ไส้กรอกไส้แกง ไส้กรอกเต้าหู้สอดไส้แกงพะแนง

Tofu sausage stuffed with Phanang curry

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
ไส้กรอกไส้แกง ไส้กรอกเต้าหู้สอดไส้แกงพะแนง

รายละเอียด

ยังไม่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

จากเทรนด์การรักโลก และรักสุขภาพ ทำให้ในปัจจุบันผู้คนเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ และส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ Plant based ขึ้นมา ซึ่งเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นหลัก ทางเราจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์จากถั่วชนิดอื่น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้แพ้ถั่วเหลือง

ผู้จัดทำ

ปภัสมน วิไชยวงค์
PAPASAMON WICHAIWONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ปฏิพัทธ์ แย้มกระจ่าง
PATIPHAT YAMKAJANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ปภาดา มากแก้ว
PAPHADA MAKKAEW

#นักศึกษา

สมาชิก
มนทกานต์ รัตนเถรา
MONTHAKAN RATTANATHERA

#นักศึกษา

สมาชิก
สิริยากร สุดโส
SIRIYAKON SUDSO

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐพร โชติกาวินทร์
Natthaporn Chotigavin

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด