กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

STEMLAB, แฟรนไชส์ห้องสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน

STEMLAB, Makerspace solutions franchise

@วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

#Cluster 2024
#Digital Technology
STEMLAB, แฟรนไชส์ห้องสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน

รายละเอียด

โซลูชั่นห้องปฏิบัติการในโรงเรียนแบบพิเศษ พร้อมหนังสือเรียนหลักสูตรพิเศษ และชุดเรียนรู้ขั้นสูง พร้อมบริการหลังการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

สร้างห้องปฏิบัติการให้กับสถานศึกษา พร้อมหลักสูตร และชุดการเรียนรู้ ในการสร้างนวัตกรรมขั้นสูง เช่น นวัตกรรมอวกาศ นวัตกรรมหุ่นยนต์ นวัตกรรมการแพทย์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สร้างมาแล้วกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ 

ผู้จัดทำ

พิรดา เตชะวิจิตร์
Pirada Techavijit

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด