กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สะท้อนด้านมืดของจิตใจมนุษย์

Reflects the dark side of the human psyche.

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
สะท้อนด้านมืดของจิตใจมนุษย์

รายละเอียด

โครงการนี้ได้แรงบันดาลใจจากหนังแนวสยองขวัญที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ มนุษย์มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของตัวเอง ขึ้นอยู่กับเราจะแสดงด้านไหนให้ใครเห็น ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงพฤติกรรมและจิตใจด้านมืดของมนุษย์ การหลอกลวง คนสองหน้า ความเจ้าเล่ห์ บุคลิกที่ไม่น่าไว้วางใจ และเปิดมุมมองของผู้ที่เป็นเหยือที่มีด้านมืดเพราะต้องการเอาชีวิตรอดเหมือนกัน

วัตถุประสงค์

การสร้างสรรค์จิตกรรมผลงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สะท้อนด้านมืดของจิตใจมนุษย์” เป็นการนำเสนอสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม สภาพแวดล้อมมที่ส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรมนั้นๆ สภาพแวดล้อมครอบครัว สังคม หล่อหล่อมส่งผลต่อพฤติกรรมนั้นๆโดยมีเเรงบัลดาลใจมาจากหนังแนวสยองขวัญที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ โดยสร้างคาเเลคเตอร์ ตัวละครที่ไม่น่าไว้วางใจ เจ้าเล่ห์ คนสองหน้า การหลอกลวง มนุษย์มีทั้งด้านดีและไม่ดีในตัวเองเสมอ ขึ้นอยู่กับเราจะแสดงออกมาด้านไหน ไม่มีใครที่ดีทั้งหมดและไม่ดีไปทั้งหมด ผู้ล่าที่เจ้าเล่ห์ข้าพเจ้าจึงสำรวจที่มาที่ไปของจิตใจ ผู้ที่เป็นเหยืออยู่กับคนเจ้าเล่ห์หรือสถานณ์การที่ไม่น่าไว้วางใจก็ต้องแสดงด้านมืดเพื่อเอาชีวิตรอดเหมือนกัน 

ผู้จัดทำ

ธัญลักษณ์ พุทธรรม
TANYALAK PHUTTHAM

#นักศึกษา

สมาชิก
วินิตา เศรษฐสุนทรี
Vinita Sethsootree

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด