กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

หุ่นยนต์ทำความสะอาดโซล่าเซล

Robotic

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
หุ่นยนต์ทำความสะอาดโซล่าเซล

รายละเอียด

ใช้ทำความสะอาดโซล่าเซลในพื้นที่ๆอันตรายคนเข้าถึงลำบาก 

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันโซล่าเซลในประเทศไทยได้มีการติดตั้งจำนวนมาก และตามบ้านเรือนต่างๆก็มักจะติดตั้งบนหลังคาหรือบนตึกสูง เพื่อให้ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุด เป็นที่ทราบกันดีว่าฝุ่นละอองในอากาศของบ้านเรามีมาก เวลาผ่านไปผงฝุ่นเหล่านี้จะไปจับที่พื้นผิวหน้าโซล่าเซลเป็นผลทำไห้คุณภาพการผลิตพลังงานลดต่ำลง จึงได้ศึกษาวิจัยสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบล้างโซล่าเซลขึ้นร่วมกับบริษัทเพื่อพัฒนาต่อยอดนำไปใช้จริงต่อไป

ผู้จัดทำ

สิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ
Sirichai Tammaruckwattana

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด