กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

กระเป๋าเดินทาง พลังงานแสงอาทิตย์

BAGGABOO

@คณะศิลปศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
กระเป๋าเดินทาง พลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียด

BAGGABOO เป็นกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีแผงโซลาร์เซลล์ดึงแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ามาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ เพื่อใช้เป็นสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สามารถถอดออกมาเป็น Power bank ด้านข้างของกระเป๋ามีช่อง USB สามารถชาร์จแบตได้ และสามารถใช้แอพพลิเคชันควบคุมการทำงานของกระเป๋าหรือติดตามได้จากสัญญาณ GPRS/GSM 

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันที่มีการเกิดภาวะโลกร้อนของทั่วโลก จึงทำให้เกิดความคิดที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการนำเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้ามาพัฒนานวัตกรรม นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร จากการนำวัสดุมา Reuse และ Recycle ทำให้สามารถช่วยลดมลภาวะและขยะต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด

ผู้จัดทำ

อัฐชรัตน์ญา พรายพรรณ
ATCHARATYA PHAIPHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐิติวรดา สุวรรณกฤต
THITIWORADA SUWANNAKRIT

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐณิชา ตันหราพันธุ์
NUTNICHA TANRAPHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
สุภาพร วิชัยดิษฐ์
Supaporn Wichaidit

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด