กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

นวัตกรรมกระเป๋าเดินทางแบบเป้ซึ่งดีไซน์ด้วยอวนตกปลา

NEW OCEAN

@คณะศิลปศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
นวัตกรรมกระเป๋าเดินทางแบบเป้ซึ่งดีไซน์ด้วยอวนตกปลา

รายละเอียด

นวัตกรรมในกระเป๋าเป้จากอวนหรือ NEW OCEAN มุ่งเน้นการพัฒนาตัวกระเป๋าและดีไซน์ด้วยอวนเพื่อให้มีความยั่งยืนและช่วยรักษาระบบนิเวศทางทะเลของไทย และมีการลดน้ำหนักและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน มีคุณสมบัติ เช่น การใช้วัสดุที่เบาและแข็งแรงเพื่อลดน้ำหนัก, การออกแบบให้มีช่องที่มากพอสมควรเพื่อจัดเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบ , และการนำเทคโนโลยีอย่าง sensor และ USB Charging Port ผลิตเข้ามาช่วยให้กระเป๋ามีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้มากกว่าใส่สัมภาระ นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมในกระเป๋าเป้จากอวนช่วยให้ผู้ใช้สามารถพกพาของไปได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติมจากน้ำหนักของกระเป๋าในการเดินทาง

วัตถุประสงค์

    “เนื่องจากในไทยมีขยะที่มาจากกิจกรรมทางทะเลโดยเฉพาะการทำประมงถึง 20% เช่น อวน ซึ่งเป็นภัยคุกคามระบบนิเวศน์ทางทะเลอย่างร้ายแรง สัตว์ทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิต ทั้งที่มีอยู่ในทะเลและบริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งอวนต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 600 ปีซึ่งนั่นก็หมายถึงอวนมีความแข็งแรงคงทน ที่สำคัญอวนยังสามารถรับน้ำหนักได้ดี ทนต่อแรงดึงสูง ด้วยที่มาและคุณสมบัติเหล่านี้จึงเห็นความสำคัญถึงการนำเอาอวนมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมกระเป๋าเดินทาง “new ocean“ และมีวัสดุอื่นๆที่ออกแบบเข้าด้วยกัน เช่น สารเรืองแสง memory foam sensor และผ้าไนล่อน เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้อวนและเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีไซน์ดี และใช้เดินทางท่องเที่ยวได้จริง และช่วยลดปัญหาระบบนิเวศทางน้ำของไทย“

ผู้จัดทำ

สุนันฑา องอาจ
SUNUNTA ONGART

#นักศึกษา

สมาชิก
สุภาพร วิชัยดิษฐ์
Supaporn Wichaidit

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด