กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องวัดค่าอิมพีแดนซ์ด้วยอาดูโน่

Arduino-based Impedance Meter

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
เครื่องวัดค่าอิมพีแดนซ์ด้วยอาดูโน่

รายละเอียด

โครงการนี้นำเสนอเครื่อวัดอิมพิแดนซ์อย่างง่าย โดยการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Arduino ทำงานร่วมกัน เตรื่องวัดค่าอิมพีแดนซ์ที่สร้างขึ้นนี้ มีการทำงานโดยการป้อนสัญญาณคลื่นรูปไซน์ที่ควบคุมความถี่โดยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าแรงดัน และ ค่ากระแสที่อิมพิแดนซ์ที่ต้องการวัด จากนั้นค่าได้จะถูกคำนวณให้เป็นค่าอิมพีแดนซ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการทดสอบเครื่องวัด สามารถวัดค่าอิมพีแดนซ์ได้ที่ความถี่ตั้งแต่ 100-300 KHz

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือวัดต่างๆมากมาย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการวัดค่าต่างๆในทางไฟฟ้าหรือทางกายภาพ ให้สามารถนำค่าที่วัดได้เหล่านั้นไปศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมต่อไป ทำให้เครื่องมือวัดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมากต่อวิทยาศาสตร์ทุกแขนง และเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบมานั้นก็จะมีคุณสมบัติในการวัดที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดในการวัดสูงเพื่อใช้ในการวัดค่าที่ต้องการความคลาดเคลื่อนน้อย ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดอิมพีแดนซ์นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวของผู้จัดทำที่ต้องการศึกษาหลักการทำงานของการวัดค่าอิมพีแดนซ์ และสร้างเครื่องวัดอิมพีแดนซ์อย่างง่าย เพื่อที่จะสามารถทำการศึกษาและทดลองการค่าเกี่ยวกับการวัดอิมพีแดนซ์ 

ผู้จัดทำ

ปวริศ พลเพชร
PAWARIT PONPET

#นักศึกษา

สมาชิก
รสริน อ่ำอุ่น
ROSARIN AUM-AUN

#นักศึกษา

สมาชิก
แสงระวี บัวแก้ว

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด