กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

มณีแลป

MANEELAB

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
มณีแลป

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ของมณีแลบเป็นผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ขั้นสูงทางด้านรหัสช่องสัญญาณและการสร้างวงจรบนเอฟพีจีเอมาพัฒนาขึ้นเป็นซอฟต์แวร์ IP Core สำหรับระบบสื่อสาร โดนผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดเด่นในด้าน สมรรถนะการแก้ไขความผิดพลาดในระบบสื่อ สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนต่ำ

วัตถุประสงค์

มณีแลบพัฒนาซอฟต์แวร์ IP core ระบบสื่อสารสำหรับใช้ในระบบสื่อสารอวกาศบนชิปเอฟพีจีเอตามมาตรฐานสื่อสารอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับรหัสช่องสัญญาณ เรามีการพัฒนาวงจรเข้ารหัสและถอดรหัส ตามที่กำหนดในมาตรฐานครบทุกแบบ

ผู้จัดทำ

เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์
Watid Phakphisut

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด