กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

บริษัท สมาร์ทเวลฟ์เมดเทค จำกัด

SMARTWELF MEDTECH CO., LTD.

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
บริษัท สมาร์ทเวลฟ์เมดเทค จำกัด

รายละเอียด

เป็นธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพที่บ้าน  โดยผู้ใช้สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายนิ้วได้เอง ส่งไปรษณีย์ ส่งตรวจแลปมาตรฐานเดียวกับโรงบาล  รับผลตรวจออนไลน์ภายใน 2 วัน  เพื่อให้ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ หรือตรวจเลือดเป็นประจำไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาล   ผลเลือดจากแลปมาตรฐาน นำไปคุยกับหมอได้

วัตถุประสงค์

บริการตรวจสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และ ทำได้ง่าย โดยการเก็บเลือดที่ปลายนิ้ว ส่งตัวอย่างผ่านไปรษณีย์ และรับผลตรวจออนไลน์
สะดวก เป็นส่วนตัว เชื่อถือได้

ผู้จัดทำ

รัชนี กุลยานนท์
Rutchanee Gullayanon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด