กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การเคลือบฟิล์มเซรามิคใสเพื่อป้องกันการหมองของเครื่องเงิน

Transparent Ceramic Film Coating to Prevent Tarnish on Silverware

@คณะวิทยาศาสตร์

#Highlight 2024
#Industry 4.0
การเคลือบฟิล์มเซรามิคใสเพื่อป้องกันการหมองของเครื่องเงิน

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

เครื่องเงินเป็นสินค้าส่งออกด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่อยู่ในลำดับต้นของประเทศไทย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันปัญหาของผู้ผลิตเครื่องเงินที่พบบ่อย คือ เกิดการหมองคล้ำของเครื่องเงิน โดยส่งผลให้ความสว่าง ความมันวาวลดลง และสีของเครื่องประดับเงินเปลี่ยนไปเป็นคราบสีเข้ม ปัจจุบันกระบวนการที่ใช้ในการชะลอหรือป้องกันการหมองคล้ำของเครื่องเงินมี 3 วิธี ได้แก่ (1) การเจือด้วยธาตุโลหะมีค่า เช่น แพลเลเดียม หรือ เจอร์เมเนียม (2) การชุบเคลือบโดยใช้ไฟฟ้าด้วยโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อน เช่น โรเดียม หรือ แพลเลเดียม และ (3) การชุบเคลือบหรือพ่นด้วยสารพอลิเมอร์ใส อย่างไรก็ตาม นอกจากการป้องกันการหมองคล้ำของเครื่องเงินแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสมบัติอื่น ๆ ด้วย เช่น การสะท้อน การเปลี่ยนแปลงของสี และความต้านทานเชิงกล รวมถึงการเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสความร้อนหรือแสง UV เป็นต้น โดยทั้ง 3 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์
งานวิจัยนี้พัฒนากระบวนการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการหมองคล้ำของเครื่องเงินด้วยฟิล์มเซรามิคที่มีความใสและความแข็งสูงเพื่อช่วยต้านรอยขีดข่วน ฟิล์มเซรามิคสามารถป้องกันแสง UV มีสภาพการยึดเกาะที่ดีและความหนาสม่ำเสมอและคงความแวววาวของเครื่องเงิน กระบวนการเคลือบเป็นกระบวนการสะอาด ไม่ใช้สารเคมี จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ผู้จัดทำ

อาภาภรณ์ สกุลการะเวก
Aparporn Sakulkalavek

#อาจารย์

สมาชิก
สโรชา ขันแวว
SAROCHA KHANWAEO

#นักศึกษา

สมาชิก
กัญญารัตน์ สุดสวาสดิ์
KANYARAT SUDSAWAD

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐริกา ทีฆะสุข
NATTHARIKA THEEKHASUK

#นักศึกษา

สมาชิก
ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ
Rachsak Sakdanuphab

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด