กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบอัตโนมัติในอาคาร

Building Automation System

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
ระบบอัตโนมัติในอาคาร

รายละเอียด

ระบบอัตโนมัติในอาคารจะใช้อุปกรณ์ PLC และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ โดยรวบรวมค่าผ่าน TCP Modbus เช่น เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว  เซนเซอร์ตรวจจับควัน  เซนเซอร์ PM 2.5 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น  เพื่อวัดสถานะของสภาพแวดล้อมในอาคารและแสดงสถานะบนแดชบอร์ด ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสภาวะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมในตัวอาคาร รวมถึงภายนอกอาคารได้ และเพื่อป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ต้องห้าม ผู้ดูแลสามารถจัดการการเปิดและปิดประตูได้อีกด้วย สามารถรวบรวมสถานะสภาพแวดล้อมของอาคารมาแสดงบนแดชบอร์ดและแจ้งเตือนผ่านไลน์บนสมาร์ทโฟนเมื่อต้องการติดตามสถานะความเสี่ยงของอาคาร

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยี PLC และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติภายในอาคาร จำลองเหตุการณ์สถานที่ที่ต้องมีการดูแลหรือควบคุมด้วยอุปกรณ์ IoT หลายชนิด เช่น เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เซนเซอร์ตรวจจับควัน เซนเซอร์ PM 2.5 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น และเซนเซอร์เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ เป็นต้น

ผู้จัดทำ

วรางคณา กิ้มปาน
Warangkhana Kimpan

#อาจารย์

สมาชิก
วรกร จันทรานนท์
WORAKORN JANTRANONT

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิริวัจน์ ตรังคานุวัฒน์
SIRIWAT TRANGKANUWAT

#นักศึกษา

สมาชิก
บุญหทัย เครือแก้ว
Boonhatai Kruekaew

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด