งานเสวนา และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการจัดการมลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน
ส่วนกลาง

งานเสวนา และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการจัดการมลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน

  • มี 1 รอบกิจกรรม
  • หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

รายละเอียด

งานเสวนา และ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ด้านการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั

สถานที่จัดกิจกรรม

หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

28 เม.ย. 2566 06:00 - 08:00

จำนวนรับ

1/100

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง