Back

Bus Buddy : applications that provide bus information to users

ระบบให้บริการข้อมูลเพื่อผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบให้บริการข้อมูลเพื่อผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง

Details

Bus users in Bangkok commonly ask questions like where is the nearest bus stop, how long they have to wait for the bus, how long the bus travel will be, and other similar inquiries. Consequently, Travel costs are being wasted in terms of both time and money because of that. The purpose of this project was to develop a system that would inform users traveling by bus in Bangkok about the positioning of the buses, bus stop locations, bus schedules, and other essential information. As a result, our application saves users time by helping them make plans, determine how long they will need to wait for the bus, and successfully journey to their destination via bus.

Objective

ระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบหนึ่งในการดำเนินชีวิต เป็นตัวช่วยในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไปทำงาน ไปเรียน ไปท่องเที่ยวและรถโดยสารประจำทางยังถือเป็นที่นิยมในการเดินทางภายในกรุงเทพมหานครเพราะมีราคาถูกเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้า นอกจากนี้มีรถให้บริการหลากหลายสายเพื่อเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร

      	ทุกวันนี้ผู้ใช้บริการต่างประสบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ป้ายรถประจำทางตามจุดศูนย์กลางการเดินทางและป้ายรถเมล์ย่านสำคัญ  ใช้เวลารอรถเมล์นานเป็นชั่วโมง เนื่องจาก รถขาดระยะ รถที่ควรมาที่ป้ายก็ไม่มาตามป้าย จากการที่เวลาของรถเมล์ที่ไม่แน่นอนนี้ส่งผลให้ใช้บริการไม่สามารถเดินทางได้ตามแผนที่วางไว้ และต้องมาสูดดมมลภาวะริมถนนนานขึ้น ทั้งยังเสี่ยงอันตรายหากเป็นช่วงเวลาที่กลางคืนที่ต้องรอโดยไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อใด นอกจากเรื่องของเวลาที่ไม่สามารถคาดเดาได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อการวางแผนการเดินทางด้วยรถโดยประจำทางคือ การที่มีสายรถบริการมากมายแต่เส้นทางไม่มีการอัปเดต บางสายมีการเปลี่ยนเส้นทาง เพิ่มเส้นทาง ไม่มีใครไปแจ้ง และผู้ใช้บริการจึงไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลจากแหล่งใดซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้คนใช้บริการรถเมล์น้อยลง

      	จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง Mobile application เพื่อให้บริการข้อมูลเพื่อผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง BusBuddy แอปคู่ใจการเดินทาง ช่วยให้คุณสามารถเดินทางช่วยค้นหาข้อมูล วางแผนการเดินทาง โดยการรวบรวมเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจำทาง ข้อมูลป้ายหยุดรถประจำทาง มาไว้ในที่เดียวไม่จำเป็นต้องไปหาข้อมูลจากหลายแหล่ง และ ระบบค้นหาต้นทางปลายทาง ระบบค้นหาป้ายหยุดรถประจำทางที่อยู่ใกล้ ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารประจำทางและเวลาที่รถจะมาถึงป้าย ที่เป็นตัวช่วยในการวางแผนการเดินทางทำให้สามารถคาดการณ์เวลาได้ มีฟีเจอร์สำหรับการตั้งเวลาเตือนเมื่อรถมาถึงป้าย และสามารถเพิ่มรายการโปรดสายรถประจำทางเพื่อแจ้งเตือนเมื่อรถมา ทำให้ลดโอกาสในการขึ้น-ลงรถผิดสาย ซึ่งทำให้วางแผนการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางนั้นสะดวกขึ้นและสามารถคาดการ์ณระยะเวลาได้ทำให้สร้างแรงจูงใจให้คนอยากใช้รถโดยสารประจำทางและช่วยให้ผู้โดยสารกลับมาเชื่อมั่นในระบบขนส่งสาธารณะ

Project Members

จุไรรัตน์ แดงพวงไพบูลย์
CHURAIRAT DANGPHUNGPAIBOON

#นักศึกษา

Member
กันต์กนิษฐ์ ทองเก๋ง
KUNKANIT THONGKENG

#นักศึกษา

Member
กีรติกร พลับพลา
KIRATIKORN PHLAPPLA

#นักศึกษา

Member
ธนัญชัย ตรีภาค

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...