นวัตกรรมดอกธูปฤาษีดูดซับน้ำมันและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

คำอธิบายอย่างย่อ

นวัตกรรมดอกธูปฤาษีดูดซับน้ำมันและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ

หัวหน้าทีมวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

รายละเอียด

ระบบบำบัดคราบไขมันเเละกลิ่นของน้ำทิ้ง ด้วยวัสดุดูดซับประสิทธิภาพสูงที่ผลิตจากชีวมวล ที่มีความสามารถในการดูดซับเเละกักเก็บคราบน้ำมัน  รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ สำหรับการปรับคุณภาพน้ำ เปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ก่อนปล่อยลงสู่เเหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อการรักษาสภาพเเวดล้อมเเละทรัพยากรน้ำให้มีความยั่งยืน นอกจากนั้นเป็นการนำวัสดุเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งเป็นชีวมวลมีมีปริมาณมากมาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นวัสดุดูดซับมูลค่าสูง นำทีมวิจัยโดย รศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง