พิซซ่าปราศจากกลูเตนเสริมโปรตีนจากแมลง

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

คำอธิบายอย่างย่อ

พิซซ่าอาหารฟาสต์ฟู้ดที่คนทั่วโลกชอบรับประทาน วัตถุดิบหลักในการผลิตคือแป้งสาลี ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญคือ กลูเตน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคเซลิแอคหรือมีอาการแพ้กลูเตนเพิ่มมากขึ้น การผลิตพิซซ่าจากส่วนผสมของแป้งข้าว แป้งมันสัปปะหลัง และแป้งแมลงในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทาให้ได้แป้งพิซซ่าปราศจากกล

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผศ. ดร. สุพีรยา อาษา

หัวหน้าโครงการ

รายละเอียด

การใช้แป้งจากแมลงช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีน เนื่องจากแมลงอุดมไปด้วยโปรตีนและมีกรดอะมิโนจาเป็นครบถ้วน ในการผลิตพิซซ่าปราศจากกลูเตน ได้เลือกใช้ แป้งแมลงที่ทำจากดักแด้หนอนไหม วัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการสาวเส้นไหม การผลิตพิซซ่าปราศจากกลูเตนเสริมโปรตีนจากแป้งแมลง นอกจากจะทำให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และผู้ที่มีอาการแพ้กลูเตนสามารถบริโภคได้ ยังเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ของดักแด้หนอนไหม และเป็นการส่งเสริมการใช้โปรตีนจากแมลงที่อาจเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกสำหรับผู้บริโภค