ERA - ATOM (3ล้อฝีมือคนไทย)

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

คำอธิบายอย่างย่อ

รถสามล้อไฟฟ้า คันนี้มีชื่อว่า อะตอม ภายใต้แบรนด์อีร่า (ERA รุ่น ATOM) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

อาจารย์ปวิณ รุจิเกียรติกำจร

อาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียด

รถสามล้อไฟฟ้า คันนี้มีชื่อว่า อะตอม ภายใต้แบรนด์อีร่า (ERA รุ่น ATOM) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งก่อให้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง และนักศึกษาและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ และ คุณ ศตวรรษ ลิ้มกอปรไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ Electric Racing Automotive ร่วมออกแบบและพัฒนาต้นแบบเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ

          โดยแนวคิดของรถคือรถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุวัยกลุ่มที่ยังต้องการเดินทางในระยะสั้นๆด้วยตัวเอง เช่นหมู่บ้าน และต้องการความปลอดภัย สามล้อไฟฟ้าคันนี้จึงมีฟีเจอร์สำคัญที่สอดคล้องกับแนวคิด Smart City ได้แก่ Smart Security ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งได้ตลอดเพื่อติดตามหากเกิดอุบัติเหตุ และมีปุ่ม SOS ให้ผู้ขับขี่สามารถแจ้งกลับไปยัง Application ได้อย่างทันท่วงที และด้วยความเป็นรถไฟฟ้า รถคันนี้จึงไม่ปล่อยมลพิษต่อผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมถนน