หลงใหล

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

คำอธิบายอย่างย่อ

เป็นผลงานประติมากรรม โดยใช้จุดเด่นของตัวการ์ตูนมิคกี้เม้าส์ผสมผสานกับมินนี่ เม้าส์  โดยเพิ่มมิติการมองเห็นรอบตัวของผลงาน

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

หัวหน้าโครงการ

รายละเอียด

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลของตัวการ์ตูนมิคกี้ เม้าส์  นำมาสร้างเป็นผลงานประติมากรรม โดยใช้จุดเด่นของตัวการ์ตูนมิคกี้เม้าส์ผสมผสานกับมินนี่ เม้าส์  โดยเพิ่มมิติการมองเห็นรอบตัวของผลงาน  และสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงถึงตัวมิคกี้ เม้าส์จูเนียร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้สามารถหยิบจับออกมาเล่นได้  โดยเมื่อผลงานเขย่าจะเกิดเสียงกริ๊ง ๆ ขึ้นมาด้วย