เสาไฟอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คำอธิบายอย่างย่อ

ระบบเสาไฟอัจฉริยะเพื่อตรวจและพยากรณ์วัดฝุ่น PM 2.5

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ไม่พบรายการผู้มีส่วนร่วม

รายละเอียด

ตาม Poster แนบ

 

นวัตกรรมเสาไฟอัจฉริยะ

วิศวลาดกระบัง เพื่อตรวจเช็คคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ เเละเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของคนในพื้นที่เเละนักท่องเที่ยวที่ไปทำกิจกรรมต่าง ๆ

บางกระเจ้าได้ถือว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพ หากคุณภาพอากาศบริเวณดังกล่าวเป็นอันตรายต่อคนในพื้นที่เเละสิ่งมีชีวิต ก็เหมือนเราเสียปอดของคนกรุงเทพไป