เมล็ดพลาสติกผสมกราฟีนสําหรับผลิตโดรนเกษตร โดรนการทหาร เกราะ และหมวกกันกระสุน

คณะวิทยาศาสตร์

คำอธิบายอย่างย่อ

พอลิเมอร์ที่คัดสรรมาผ่านกระบวนการผสมวัสดุกราฟีน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความเหนี่ยว คงทนแข็งแกร่ง แต่ให้น้ำหนักเบา สามารถนำมาดึงเป็นเส้น “ฟีลาเมนต์” สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์

ผู้วิจัยและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

         เม็ดพลาสติกกราฟีน ทีมวิจัย สจล.ได้คิดค้นนำพอลิเมอร์ที่คัดสรรมาผ่านกระบวนการผสมวัสดุกราฟีน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความเหนี่ยว คงทนแข็งแกร่ง แต่ให้น้ำหนักเบา สามารถนำมาดึงเป็นเส้น “ฟีลาเมนต์” สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตอุปกรณ์โดรนการเกษตร อุปกรณ์ด้านการทหารและอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศสำหรับใช้ในประเทศหรือส่งออก  เช่น พิมพ์ขึ้นรูปโดรนการทหาร แผ่นเกราะกันกระสุน หมวกกันกระสุน เป็นต้น