โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนกลาง

โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  • มี 1 รอบกิจกรรม
  • โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

(Ladkrabang Executive for Transformation Program: LET Pro)”

โดย คุณกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว (คุณโปรตั้ม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตร LET Pro

สถานที่จัดกิจกรรม

โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

28 เม.ย. 2566 04:00 - 04:30

จำนวนรับ

5/100

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง