วิศวกรรมสู่ชุมชนน่าอยู่ โดยคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
ส่วนกลาง

วิศวกรรมสู่ชุมชนน่าอยู่ โดยคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

  • มี 1 รอบกิจกรรม
  • โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวข้อ "วิศวกรรมสู่ชุมชนน่าอยู่" 
โดยคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

สถานที่จัดกิจกรรม

โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

28 เม.ย. 2566 03:00 - 03:30

จำนวนรับ

5/100

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง