การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในชีวิตประจำวันและการเขียนโค้ดดิ้งสำหรับการพัฒนาเมือง โดย Global Technology, KMITL 
ส่วนกลาง

การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในชีวิตประจำวันและการเขียนโค้ดดิ้งสำหรับการพัฒนาเมือง โดย Global Technology, KMITL 

  • มี 2 รอบกิจกรรม
  • โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

Global Technology, KMITL 
“AI for Everyday Life and Urban Development Codeathon”
การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในชีวิตประจำวันและการเขียนโค้ดดิ้งสำหรับการพัฒนาเมือง

โดยพันธุ์เลิศ รักษาพันธุ์
Founder & President Global Technology Club,KMITL
GDSC Lead,KMITL พร้อมทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันGTC:Cira Core Camp#1.

 

 

สถานที่จัดกิจกรรม

โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

28 เม.ย. 2566 06:00 - 06:30

จำนวนรับ

100/100

รอบ

28 เม.ย. 2566 06:00 - 06:30

จำนวนรับ

57/120

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง