"สื่อสารโดนใจ ด้วยลายนิ้วมือ"  Talent D ค้นหาพรสววรค์ในตัวคุณ
ส่วนกลาง

"สื่อสารโดนใจ ด้วยลายนิ้วมือ"  Talent D ค้นหาพรสววรค์ในตัวคุณ

  • มี 1 รอบกิจกรรม
  • โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

Talent D ค้นหาพรสววรค์ในตัวคุณ
หัวข้อบรรยาย "สื่อสารโดนใจ ด้วยลายนิ้วมือ" 
โดย คุณอุกฤษฏ์ อรัญยะนาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ และ Master Trainer บริษัท Talent D

สถานที่จัดกิจกรรม

โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

29 เม.ย. 2566 06:00 - 06:30

จำนวนรับ

9/100

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง