เสวนา IBM Global University Program โดย คุณสาวิตร สุทธิพันธ์ุ
ส่วนกลาง

เสวนา IBM Global University Program โดย คุณสาวิตร สุทธิพันธ์ุ

  • มี 1 รอบกิจกรรม
  • โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

การเสวนาในหัวข้อ IBM Global University Program

โดย คุณสาวิตร สุทธิพันธ์ุ

ดำรงตำแหน่ง Automation Lead
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

 

 

สถานที่จัดกิจกรรม

โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

27 เม.ย. 2566 08:00 - 08:30

จำนวนรับ

17/100

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง