เรียนอย่างมีสไตล์กับ House of Griffin เพื่อเส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยอินเตอร์
ส่วนกลาง

เรียนอย่างมีสไตล์กับ House of Griffin เพื่อเส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยอินเตอร์

  • มี 1 รอบกิจกรรม
  • โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

มาพบกับการพูดคุยและเจาะลึกทุกคำถามกับทีมสถาบันกวดวิชาเพื่อเข้าหลักสูตรนานาชาติอันดับ 1

สำหรับการเตรียมสอบ GED SAT IELTS BMAT MUIDS ฯลฯ

สถานที่จัดกิจกรรม

โถงและเวทีใหญ่ ชั้น 1 อาคาร A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

27 เม.ย. 2566 08:30 - 09:00

จำนวนรับ

4/100

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง