ผงโปรตีนจากพืชอบแห้ง ด้วยวิธีโฟมแมท (Foam-mat dried plant-based protein)
ส่วนกลาง

ผงโปรตีนจากพืชอบแห้ง ด้วยวิธีโฟมแมท (Foam-mat dried plant-based protein)

  • มี 2 รอบกิจกรรม
  • KLLC (ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (หอสมุด) F1. ตึก B

รายละเอียด

เตรียมโฟมแมทจากโปรตีนจากพืช โดยมีการใส่ Foaming agent เข้าไปด้วย นำไปทำให้เป็นโฟมโดยใช้เครื่อง Mixer และนำไปอบแห้ง เปรียบเทียบลักษณะตัวอย่างที่ใส่และไม่ใส่ Foaming agent จากนั้นมาประยุกต์ใช้ในไส้กรอกอีสาน ที่มีไฟเบอร์ต่ำ เป็นการเสริมใยอาหารจากผงผัก

สถานที่จัดกิจกรรม

KLLC (ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (หอสมุด) F1. ตึก B

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

28 เม.ย. 2566 07:15 - 08:00

จำนวนรับ

12/12

รอบ

28 เม.ย. 2566 07:16 - 08:00

จำนวนรับ

17/18

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง