มองวิถีญี่ปุ่นผ่านศิลปะการพับกระดาษและมารยาทการใช้ตะเกียบ
คณะศิลปศาสตร์

มองวิถีญี่ปุ่นผ่านศิลปะการพับกระดาษและมารยาทการใช้ตะเกียบ

  • มี 1 รอบกิจกรรม
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ KLLC F.1 ตึกเก่า

รายละเอียด

เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่าน "โอริงามิ" ศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่ 400 กว่าปีก่อน และ "การใช้ตะเกียบ"ที่เป็นมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญ

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ KLLC F.1 ตึกเก่า

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบ

27 เม.ย. 2566 04:00 - 05:00

จำนวนรับ

28/30

© 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง